Boartsjendewei in taal derby

Over SFBO

Governance

Stichtingen die actief zijn in de sociaal-culturele sector dienen te voldoen aan regels op het gebied van "governance". Dit betekent: goed bestuur. Inzicht geven in de cijfers is een van de regels. Hierom plaatsen wij hieronder links naar de meest actuele jaarrekeningen. Informatie over salariëring ivm de WNT is opgenomen in de jaarrekening of in te zien via een aparte link.