Westersingel 4, 8913 BK Leeuwarden

Over SFBO

Over het SFBO
Meertaligheid bevordert de talige, sociale en de intellectuele ontwikkeling van kinderen . Uit onderzoeken op universiteiten wereldwijd blijkt dat kinderen er baat bij hebben om zich op jonge leeftijd meer dan één taal eigen te maken. Het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) werkt aan de hand van dit uitgangspunt. We helpen leidsters in de peuterspeelzalen en kinderopvang bij het vormgeven van taalbeleid en bij de uitvoer in de praktijk. Persoonlijk en deskundig.

Bewust taalbeleid
In een meertalige omgeving is het belangrijk om met een bewust taalbeleid te werken. Zo komen de voordelen van meertaligheid goed tot hun recht. Het is van belang om ervoor te zorgen dat de talen elkaar niet beconcurreren maar elkaar aanvullen. Dat geldt met name in situaties waar sprake is van een meerderheids- en een minderheidstaal. De vuistregel is dan: consequent taalgebruik en goed aandacht voor de minderheidstaal.

Werkwijze
We gaan bij de locaties voor peuter- en kinderopvang langs om te helpen bij het creëren van een taalrijke omgeving voor kinderen. Er wordt consequent met de talen omgegaan: één-persoon-één-taal. Ouders worden daar natuurlijk bij betrokken. We geven informatie en houden ouderavonden over meertaligheid en het belang van taalbeleid en taalaanbod. Onze ervaring is dat goed geïnformeerde ouders zich prima kunnen vinden in het Fries - of het tweetalig beleid. Verder hebben wij een onafhankelijke visitatiecommissie die de locaties beoordeelt op de uitvoer van het beleid. Als dat in orde is, komen de organisaties in aanmerking voor een certificaat en een subsidie van € 2250 van de Provincie Fryslân.