Boartsjendewei in taal derby

Over SFBO

Over SFBO
SFBO wil alle kinderen in Fryslân de kans bieden zich tweetalig te ontwikkelen. SFBO helpt bij het vormgeven van meertaligheid in opvang- en onderwijssituaties met jonge kinderen. Meertaligheid bevordert de talige, sociale en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoeken van universiteiten wereldwijd blijkt dat kinderen er baat bij hebben om zich op jonge leeftijd meer dan één taal eigen te maken. We helpen pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw bij het vormgeven van taalbeleid en bij de uitvoer in de praktijk. Persoonlijk en deskundig.

Bewust taalbeleid
Jonge kinderen zijn van nature taalgevoelig. Door in een meertalige omgeving met een bewust taalbeleid te werken, kun je die taalgevoeligheid benutten. In situaties waar sprake is van een meerderheids- en een minderheidstaal (zoals in Fryslân), is het van belang om er met name in de peuter- en kleuterleeftijd voor te zorgen dat de minderheidstaal niet ondersneeuwt. Daarnaast is het belangrijk om een voor kinderen heldere structuur aan te brengen in het tweetalige aanbod. Door het taalbeleid goed in te richten, bied je kinderen de kans zich spelenderwijs tweetalig te ontwikkelen.

Werkwijze
We gaan bij de locaties voor peuter- en kinderopvang langs om te helpen bij het creëren van een taalrijke omgeving voor kinderen. Er wordt consequent met de talen omgegaan: één-persoon-één-taal. Ouders worden daar natuurlijk bij betrokken. We geven informatie en houden ouderavonden over meertaligheid en het belang van taalbeleid en taalaanbod. Onze ervaring is dat goed geïnformeerde ouders zich prima kunnen vinden in het Fries - of het tweetalig beleid. Verder hebben wij een onafhankelijke visitatiecommissie die de locaties beoordeelt op de uitvoer van het beleid. Als dat in orde is, komen de organisaties in aanmerking voor een certificaat en een subsidie van € 2.250,- van de Provincie Fryslân.