Boartsjendewei in taal derby
Taalgroeimeter

De Taalgroeimeter laat zien hoe een tweetalige ontwikkeling eruit ziet. En geeft ouders en opa’s en oma’s tips tips en handvatten voor verschillende taalsituaties thuis: alleen Fries, Fries en Nederlands maar ook anderstalig.

Lees meer
Tweetalige locaties

Bekijk per gemeente welke tweetalige kinder- en peuteropvanglocaties er in de verschillende dorpen zijn.

Lees meer
Taalplan Frysk

In het Taalplan Frysk werken verschillende organisaties samen om alle kinderen in Fryslân de kans te bieden om de Friese taal te leren.

Lees meer