Westersingel 4, 8913 BK Leeuwarden
Heit&mem-panel

Wanneer kan een kind vertalen van de ene naar de andere taal? Waarom gebruikt een Friestalig kind wel het Nederlands in het rollenspel , maar andersom niet ? Hoe lang gebruikt een tweetalig kind de verschillende talen door elkaar? Omdat wij benieuwd zijn naar de antwoorden hebben de Afûk en het SFBO het heit&mem-panel opgezet.

Lees meer
Taalgroeimeter

De Taalgroeimeter laat zien hoe een tweetalige ontwikkeling eruit ziet. En geeft ouders en opa’s en oma’s tips tips en handvatten voor verschillende taalsituaties thuis: alleen Fries, Fries en Nederlands maar ook anderstalig.

Lees meer