Boartsjendewei in taal derby

Algemeen

Meertaligheid geeft je een voorsprong
Kinderen die in hun jonge jaren meer dan één taal leren, hebben daar veel profijt van. Dat blijkt uit onderzoeken over de hele wereld.

De voordelen op een rijtje :

tweetalige (of meertalige) kinderen

  • zijn taalgevoeliger, ze leren later makkelijker een derde , vierde of vijfde taal.
  • ontwikkelen een groter werkgeheugen. Daardoor kunnen zich gemakkelijker focussen en concentreren, omdat ze van jongs af aan gewend zijn om te schakelen tussen verschillende talen.
  • leren gemakkelijker technisch lezen. Ze weten eerder welke letter bij welke klank hoort en plakken de letters eerder aan elkaar tot woorden.
  • zijn later in het voordeel bij het zoeken naar een baan.
  • krijgen, als ze beide talen later ook regelmatig gebruiken, minder snel last van dementie.

 

Zijn er ook nadelen?

  • Omdat kinderen veel meer woorden moeten leren als ze meertalig opgroeien, duurt het langer voordat het beheersingsniveau van de talen net zo goed is als bij kinderen die met één taal opgroeien. Dat lijkt op een taalachterstand, maar is een tijdelijk verschil dat op de basisschool weer verdwijnt.

 

Volgens deskundigen is meertaligheid nooit de oorzaak van een taalprobleem. Taalproblemen kunnen dan ook niet worden opgelost door simpelweg alleen het Nederlands aan te bieden.

 

Tweetalige kinderopvang voor alle kinderen
Alle kinderen hebben baat bij tweetalige opvang. Kijk hier waarom dit zo is voor Friestalige, Nederlandstalige en anderstalige kinderen. In Fryslân zijn ongeveer 270 kinder- of opvangcentra gecertificeerd tweetalig. Bekijk hier het actuele overzicht.

 

 

Algemeen