Boartsjendewei in taal derby

Certificaat 'Boartsjendewei in taal derby'

Taalbeleid gericht op een tweetalige ontwikkeling van kinderen   
De Provincie stelt subsidie beschikbaar aan peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven die een taalbeleid ontwikkelen dat gericht is op de tweetalige ontwikkeling van kinderen. Uitgangspunten zijn:


Modellen om mee te werken
In de praktijk wordt het tweetalige beleid op iedere locatie op maat en in overleg met de leiding en pm'ers ontwikkeld. Mogelijke modellen om mee te werken zijn o.a.: 


Voordelen van het certificeringstraject

 

Tijdsinvestering
Het traject wordt zoveel mogelijk ingepast in de reguliere werkzaamheden en kost dus niet veel extra tijd. Bovendien levert het SFBO geschikt themamateriaal.