Boartsjendewei in taal derby

Heit & mem-panel

Wanneer kan een kind vertalen van de ene naar de andere taal? Waarom gebruikt een Friestalig kind wel het Nederlands in het rollenspel, maar andersom niet? Hoe lang gebruikt een tweetalig kind de verschillende talen door elkaar? Waarom willen sommige kinderen uit Friestalige gezinnen geen Fries praten? En wat zijn dan doeltreffende  tips?

Hoe verloopt taalontwikkeling van kinderen in Fryslân?
Omdat wij benieuwd zijn naar de antwoorden hebben de Afûk en het SFBO het heit&mem-panel  opgezet. Voor dat panel zoeken we ouders die  informatie met ons willen delen over de taalontwikkeling van hun kinderen. Je kind groeit op in Fryslân en dus met meer dan één taal. Van huis uit en uit de omgeving krijgen kinderen het Fries, het Nederlands en soms nog een andere taal mee. Het opgroeien met verschillende talen heeft invloed op de (meertalige taalontwikkeling) van de kinderen. Het verloop van deze ontwikkeling willen wij beter in beeld brengen.

Vragenlijst invullen en materiaal uitproberen
Als je meedoet aan het heit&mem-panel krijg je een paar keer per jaar een vragenlijst over de taalontwikkeling van je kind(eren). Of bijvoorbeeld het verzoek (educatief) materiaal uit te proberen. De vragen krijg je van je contactpersoon in jouw buurt. Eventueel is het mogelijk om ze via de mail te krijgen.

Zelf onderwerpen aankaarten
Misschien heb je zelf ook vragen over taalontwikkeling en meertaligheid. Dan is het heit&mem-panel iets voor jou! Als deelnemer kun je namelijk zelf ook onderwerpen aankaarten. Die worden meegenomen in het onderzoek. De uitkomsten en andere nieuwtjes vind je op de website van Heit&Mem.

Heit & mem-panel