Boartsjendewei in taal derby

Materialen

Fries en anderstaligen

Voor de bij ons aangesloten locaties is de brochure 'Frysk en oarstaligen' beschikbaar.

Het pake & beppe boekje

Dit is een boekje speciaal voor pakes, beppes en andere 'grutte freonen'. Het staat vol talige activiteiten om met een peuter uit te voeren.

Materialen
Materialen
Materialen