Boartsjendewei in taal derby

Materialen

Een meertalige basis

Meertaligheid bevordert de talige, sociale en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. We adviseren pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw bij het vormgeven van taalbeleid en bij de uitvoer in de praktijk.

Fries en anderstaligen

Voor de bij ons aangesloten locaties is de brochure 'Frysk en oarstaligen' beschikbaar.

Taalgroeimeter

De Taalgroeimeter laat zien hoe een tweetalige ontwikkeling eruit ziet. En geeft ouders en opa’s en oma’s tips tips en handvatten voor verschillende taalsituaties thuis: alleen Fries, Fries en Nederlands maar ook anderstalig.

Lees meer
Materialen
Materialen
Materialen
Materialen