Westersingel 4, 8913 BK Leeuwarden

Onze mensen

Bestuur

Hendrik ten Hoeve
Anneke Waslander
Janneke Schuitemaker
Tony Dijkstra
Bertus Mulder
Jan Dijkstra
Marike Elsinga

Visitatiecommissie

Anneke Waslander (voorzitter)
Annigje Toering
Riemkje Hoogland-Pitstra
Janny Bottema
Hilly Brouwers
Myja Zijlstra
Anke Haanstra
Sytske Eringa