Boartsjendewei in taal derby

Begeleiding

De meertalige ontwikkeling is bij de overgang naar de basisschool nog niet ‘af’. Sterker nog, om de talen echt goed te verankeren en optimaal te profiteren van (actieve) meertaligheid is continuïteit vanuit de voorschoolse aanpak nodig.

Concreet betekent dat een doorgaande lijn naar de groepen 1 en 2. Naast het Nederlands ruime en bewuste aandacht voor het Fries. Op informele en formele momenten, tijdens speelleeractiviteiten en vrije activiteiten, Fries als voertaal en als instructietaal. Dat kan op gezette en afgebakende momenten, maar altijd bewust consequent én boartsjendewei.

Als SFBO ondersteunen we graag bij het bewust en boartsjendewei inzetten van beide doeltalen. Daarbij gaan we uit van de principes van de voorschoolse aanpak, uiteraard op maat en met de mogelijkheden die er zijn. Iedere school of IKC is immers anders.