Boartsjendewei in taal derby

Begeleiding

Een stevige meertalige basis

Werken jullie als basisschool samen met een meertalige peuter- of kinderopvang?
Is de meertaligheid ook geborgd in groep 1 en 2?
SFBO kan hier begeleiding bieden volgens de richtlijnen van het ‘Boartsjendewei in taal derby’. 

Fries zingen met 123Zing.nl

123Zing.nl is een methode voor podiumkunsten. In samenwerking met SFBO zijn hier Friese liedjes in opgenomen.